Huutokauppahuone Keskinen on talousalueen ensimmäinen ja vanhin huutokauppalaitos.

Olen järjestänyt vuosien aikana satoja huutokauppoja ja muita vanhan tavaran myyntitapahtumia.

Älä säilö vanhoja tavaroitasi varastossa, vaan muuta ne rahaksi!

Luota kokemukseen ja ammattitaitoon - valitse Huutokauppahuone Keskinen.